Hundägarnas riksorganisation kallas Svenska Kennelklubben och förkortas SKK. Den grundades redan 1889 av Adolf Patrik Hamilton. Ursprungligen var SKK enbart till för jakthundar. Nuförtiden täcker Svenska Kennelklubben in alla hundraser. De företräder alla hundar och hundägare i hela Sverige. Med en bit över 300 000 medlemmar är de en av Sveriges största intresseorganisationer.

Vad gör Svenska Kennelklubben?

Svenska kennelklubbens huvudsyfte är att arbeta för hundens bästa. Bland annat sprider de information, utbildar och väcker debatt. De ställer också krav på hunduppfödare och bidrar med olika verktyg för att hjälpa uppfödare att hitta de bästa hundarna för avel. Kennelklubben arrangerar regelbundet aktiviteter för sina medlemmar. Genom webbplatsen Köpahund.se ger de information till valpköpare.

I Stockholm ligger organisationens kansli som har drygt 70 anställda. De arbetar med kommunikation, IT-utveckling och olika typer av medlemsservice. Kennelklubben bidrar dessutom till forskning om olika sjukdomar som drabbar hundar.

Hundklubbar i hela landet

I Svenska Kennelklubben ingår närmare 1000 hundklubbar. Ofta verkar de i ett visst geografiskt område som till exempel länsklubbarna. Det finns också specialklubbar och rasklubbar som verkar för en viss hundras. Rasklubbarna har ansvar för den hundrasen i Sverige.

Alla dessa hundklubbar under Svenska Kennelklubben arrangerar i sin tur massvis av aktiviteter. Till exempel rör det sig om hundtävlingar och hundutställningar. Varje år medverkar tusentals ideellt arbetande funktionärer i dessa klubbar för att svenska kennelklubbenhundar och deras hundägare ska kunna ta del av olika stimulerande aktiviteter. Hundklubbarna är också en viktig källa till information för hundägare.

Majoriteten av alla medlemmar i Svenska Kennelklubben är helt vanliga hundägare. Med det menas privatpersoner som har en hund som sällskapsdjur för nöjes skull. Dock ingår även uppfödare, jägare och andra personer som arbetar professionellt med hundar.

Svenska Kennelklubben ingår i den internationella kennelfederationen som kallas Fédération Cynologique Internationale (FCI) och är också medlem i Nordisk Kennelunion (NKU). Organisationerna använder sig av samma gruppindelning för hundraser.