Hunduppfödning

Hunduppfödning går ut på att föda upp starka och friska hundar som är lojala och mentalt stabila. Ofta handlar det också om att bevara en hundras och se till att ta fram vackra individer med vissa bestämda egenskaper. Vad som oftast eftersträvas är lättlärda, modiga, pigga och glada hundar som gör sig bra i sällskap med människor. Sådana hundar lämpar sig perfekt som husdjur och leder till många roliga stunder. Inom hunduppfödning är det viktigt att försöka föra vidare positiva egenskaper och undvika att föra vidare negativa egenskaper.

Hur går hunduppfödning till?

hunduppfödningAtt välja ut rätt avelsdjur är en stor del av hunduppfödning. De flesta nuvarande hundraser har en gång skapats genom att man medvetet har avlat fram vissa egenskaper. Ett exempel är dvärghundar, där man har tagit hundar som har varit väldigt småväxta för sin ras. Ytterligare ett exempel är när man har korsat in hundar med ett visst utseende på nos eller öron för att förändra en ras. Viss kritik förekommer ibland gällande hunduppfödning. Främst handlar det om att man har gått för långt med vissa hundraser. En del utseendemässigt tilltalande attribut inte är fördelaktiga för hunden själv.

Generellt sett är man noggrann inom hunduppfödning med att enbart välja ut friska hundar med goda avelsegenskaper. Genom att föra noggrann statistik och titta bakåt i släktträden undviker man att föra vidare genetiska sjukdomar. Det är också viktigt att hålla inavelsgraden så låg som möjligt inom hunduppfödning. Professionella hunduppfödare följer alla valpar noga och ser till att de blir kontrollerade. Ofta testas deras mentala egenskaper och det är heller inte ovanligt att man gör en röntgen och ett hörseltest för att försäkra sig om friskheten.

När det gäller hunduppfödning handlar inte allt om nedärvda egenskaper. Att de föds upp i en trygg och harmonisk miljö är avgörande för att valparna ska utvecklas normalt. Uppfödaren ser till att modern (tiken) får tillräckligt med tid med sina valpar. För att undvika stress är det bra om enbart välbekanta personer gör besök tills det har gått tillräckligt många veckor. Sedan kan hundarna börja socialisera på allvar och förhoppningsvis hitta ett permanent hem.

admin

View more posts from this author