Australian kelpie

Australian kelpie är en hundras som precis som namnet antyder härstammar från Australien. Hundraseaustralian kelpien har sitt ursprung i vallhundar som fördes till landet av engelsmän och skottar under 1800-talet. För vallhundar krävdes särskilda egenskaper. Kelpien var känd för att vara outtröttlig och därmed lämpade den sig mycket bra för att arbeta som vallhund. På den tiden avlade man mest på vallegenskaper, men sedan dess har Australian kelpie vuxit fram som en älskad hundras, inte minst för att de är väldigt välvilliga och duktiga på att samarbeta med människor.

Egenskaper hos Australian kelpie

Australian kelpie ingår i rasgruppen för vall-, boskaps- och herdehundar. Dock har det visat sig att det är en fantastisk allroundhund som klarar i princip allting. Till exempel kan hundrasen användas som tjänstehund inom räddning och bevakning.

Lätthet för att lära, god samarbetsförmåga och människovänlighet är utmärkande drag för Australian kelpie. Hunden är smidig och extremt arbetsam. Just på grund av att den är livlig och aktiv ger det intrycket av att den kan arbeta hur mycket som helst. Det ställer också vissa krav på den hundägare som har en kelpie. Eftersom en kelpie verkligen älskar att arbeta mår den bäst om den regelbundet får utmanade uppgifter att lösa.

Australian kelpie brukar imponera i hundsporten agility. De är otroligt smidiga och skickliga på att följa instruktioner från hundägaren. På grund av sin intelligens har de lätt att hantera olika typer av hinder. Samtidigt har de väldigt god fysisk förmåga, både när det gäller styrka och uthållighet. En kelpie tycker om att tävla och blir stimulerad av krävande utmaningar.

Utseende

En välmående Australian kelpie har ett atletiskt utseende. Hunden ska ha kraftiga muskler och inte se spinkig ut. Pälsen hos en kelpie kan ha flera olika färger, men de är ofta svarta, bruna, gulbruna eller chokladbruna. En typisk kelpie brukar väga någonstans mellan 14 kg och 20 kg.

admin

View more posts from this author